background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

Որոնում

Նորություններ

RSS
image

06.06.2023

Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել դատավորների երդման արարողություն

Նախագահական նստավայրում այսօր տեղի է ունեցել Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր Սերգեյ Մեղրյանի, Վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր Հայկ Խաչատրյանի, Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի դատավոր Աննա Շիլաջյանի, Վարչական դատարանի դատավոր Հերմինե Մուրադյանի, Վարչական դատարանի դատավոր Լուսինե Բոյաջյանի, Վարչական դատարանի դատավոր Տիգրան Սանթրոսյանի, Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռիմա Առաքելյանի երդման արարողությունը:

image

06.06.2023

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԴԱՏԱՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում առկա է հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավորի թվով 2 թափուր հաստիք, Վերաքննիչ դատարանի քաղաքացիական մասնագիտացման դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել լրացուցիչ հայտարարություն հրապարակել:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 123-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել`

1) համապատասխան մասնագիտացման առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն ունեցող դատավորը, որը չունի կարգապահական տույժ` նկատողության կամ խիստ նկատողության ձևով.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի դատավորի առնվազն հինգ տարվա փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին ութ տարիների ընթացքում առնվազն վեց տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 10 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 8 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու վերաքննիչ դատարաններում դատավոր նշանակվելու համար դատավորների առաջխաղացման ենթակա թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարեցվել կարգապահական խախտում թույլ տալու կամ նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով:

Համաձայն նույն հոդվածի 8-րդ մասի՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված անձինք սահմանված ժամկետում առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը, իսկ համաձայն նույն հոդվածի 10-րդ մասի՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 14․04.2021 թվականին ընդունված և 29․10.2021 թվականին ուժի մեջ մտած թիվ ՀՕ-331-Ն սահմանադրական օրենքի 19-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն՝ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր և վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր նշանակվելու համար ներկայացվող դիմումին կցվում է Օրենքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 13.1-ին կետով սահմանված բարեվարքության վերաբերյալ հարցաթերթիկը, որը ներկայացվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով՝ 15 օրվա ընթացքում խորհրդատվական եզրակացություն ստանալու նպատակով: Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական մասնագիտացման բաժնի արտահերթ և վերաքննիչ քրեական դատարանում կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով բողոքարկման ենթակա դատական ակտերի վերանայումն իրականացնող դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժնի արտահերթ առաջին համալրման նպատակով սույն հոդվածով սահմանված կարգով անցկացվում են հարցազրույցներ:

Վերը նշված պահանջներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ (հասցե` ք. Երևան, Կորյունի 17)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից մինչև 2023 թվականի հունիսի 21-ը ներառյալ:

 

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

 

image

06.06.2023

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատում առկա է դատավորի թվով 1 թափուր հաստիք և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել հայտարարություն հրապարակել Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակը համալրելու նպատակով:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում կարող են ընդգրկվել քառասուն տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավունք ունեցող, բարձր մասնագիտական որակներով՝

1) համապատասխան մասնագիտացման դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

2) վերջին 10 տարվա ընթացքում պաշտոնավարած նախկին դատավորը, որն ունի առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառություն, որից առնվազն հինգը՝ դատավորի փորձառություն.

3) այն անձը, որը՝

ա) ունի իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճան և վերջին 10 տարիների ընթացքում առնվազն 8 տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում դասավանդել է իրավունք կամ գիտական աշխատանք է կատարել գիտական հաստատությունում, կամ

բ) ունի վերջին 12 տարվա ընթացքում մասնագիտական աշխատանքի առնվազն 10 տարվա փորձառություն:

Նույն հոդվածի 3-6-րդ մասերի համաձայն՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-3-րդ կետերում նշված անձն իրավունք ունի ընդգրկվելու դատավորների թեկնածուների ցուցակում, եթե բավարարում է սույն օրենսգրքի 97-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձի դեպքում նրա լիազորությունները չեն դադարել նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու հիմքով: (…):

Հայտարարության հրապարակումից հետո` երկշաբաթյա ժամկետում, սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձինք առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու մասին կարող են դիմում ներկայացնել Բարձրագույն դատական խորհուրդ:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետում նշված անձը դիմումին կցում է բարեվարքության վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում նշված անձը դիմումին կցում է սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ Սահմանադրական դատարանի և Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ գործող միջազգային դատարանի դատավորի պաշտոնում պաշտոնավարած անձը՝ նաև նշված պաշտոնում նախկինում աշխատած լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դիմումին կցում են սույն օրենսգրքի 98-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված անձը նաև՝ իրավագիտության բնագավառում գիտական աստիճանի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը, ինչպես նաև գիտական աշխատությունների և հրապարակումների ցանկը:

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ համաձայն նույն հոդվածի 9-րդ մասի՝ անձն ունի Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկվելու իրավունք՝ անկախ դատավորների թեկնածուների՝ այլ ցուցակում ընդգրկված լինելու հանգամանքից:

Վերը նշված չափորոշիչներին համապատասխանող անձինք կարող են սահմանված կարգով իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել Դատական դեպարտամենտ (հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 17, հեռ. (010) 511 816, 511 819)՝ սույն հայտարարության հրապարակման պահից երկշաբաթյա ժամկետում՝ 2023 թվականի հունիսի 21-ը ներառյալ:

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

 

 

image

05.06.2023

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

 

N

ՆԻՍՏԻ

 ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ

ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆԸ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  1.  

2023թ հունիսի 12-ին

11:15

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈԻՄ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

  1.  

2023թ հունիսի 12-ին

11:20

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՄՈՒՐԱԴ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈԻՄ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

  1.  

2023թ հունիսի 12-ին

11:30

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐ ՌՈՒԲԵՆ ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱՐԱՐ

ԴՌՆԲԱՑ

image

02.06.2023

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 05.06.2023թ.-09.06.2023թ.

 

 

 

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՄԲԱՍՏԱՆՅԱԼԻ ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0100/01/23  

Գրիգոր Մկրտչյան

Վահե Սիմոնյան

05.06.2023

11:00

4

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0101/01/22

 

Ստեփան Համբարյան

Արմենչիկ Գասպարյան

Արամ Էմինյան

Կարեն Քոչարյան

05.06.2023

 

 

15:00

4

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0113/01/22

Գագիկ Հակոբյան

06.06.2023

11:00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0146/01/22

Արմեն Հարությունյան

06.06.2023

15:00

1

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0175/01/22

Մհեր Խալաթյան

07.06.2023

11:00

4

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0072/01/23

Սեյրան Օհանյան

Ավետիկ Մուրադյան

Դավիթ Գալստյան

Արտիկ Թովմասյան

Գրիգորի Խաչատուրով

Էդգար Արշակյան

Հակոբ Մարտիրոսյան

Աշոտ Մուսայան

Նորայր Կարապետյան

Արմեն Գևորգյան

Ստեփան Գալստյան

Վահրամ Հովհաննիսյան

Մանուկ Վարդանյան

07.06.2023

16:00

4

դռնփակ

7

ՀԿԴ/0033/01/23

Արծրուն Մինասյան

Արայիկ Սաֆարյան

Վլադիմիր Պպիկյան

Վրույր Ավետիքյան

08.06.2023

 

11:00

1

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0013/01/22

Շանթ Բադալյան

Արամ Ղևոնդյան

Վահագն Սերոբյան

08.06.2023

15:00

4

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0037/01/22

Կարո Ավանեսյան

09.06.2023

11:30

4

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0027/01/23

 

Հրաչյա Պապիկյան

Սմբատ Պապիկյան

Արման Պապիկյան

Լիլիթ Պապիկյան

Նարեկ Պապիկյան

Ավետիք Անտոնյան

Գրիգոր Կարապետյան

09.06.2023

15:00

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Տ.ԴԱՎԹՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0061/01/23

Գարիկ Սահկայան

Սմբատ Կարապետյան

05․06․2023

12։30

6

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0051/01/22

Արթուր Սարգսյան  

Ավետ Սարգսյան

Սեյրան Արիստակեսյան

Վարդան Իվանյան ԳոռՄանուչարյան

Գրետա Թունյան

Նունե Գասպարյան

05․06․2023

14։00

2

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0108/01/23

ՍամվելՆազարյանի  

Կարեն Մկրտումյան

05․06․2023

16։30

6

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0170/01/22

Ալբերտ Հովհաննիսյան

06․06․2023

12։00

6

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0103/01/23

Էմիլ Գրիգորյան

Գագիկ Կաֆյան 

Անդրանիկ Ադամյան

06․06․2023

15։00

6

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0109/01/22

Սոս Սեդրակյան

Ալինա Ասատրյան

07․06․2023

12։30

2

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0080/01/22

Անդրանիկ Պետրոսյան

07․06․2023

15։30

6

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0042/01/22

Կարինե Թադևոսյան

08․06․2023

14։30

6

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0115/01/22

Վահրամ Վերանյան

Արթուր Եղոյան

08․06․2023

16։00

6

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0158/01/22

Անի Հարությունյան

09․06․2023

10։30

6

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0106/01/23

Արտուր Մանուկյանի

Արթուր Սահակյանի

Արմեն Մարանջյանի

Մուրադ Մխիթարյանի

Ռուբեն Սարգսյանի

Վահան Օսեյանի

Արամ Ասատուրյանի  ԴանիելՄկրտչյան

09․06․2023

15։00

2

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ԴՈԼՄԱԶՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0097/01/23

Գենիկ Ղուկասյան

05․06․2023

10։00

6

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0034/01/22

Աիդա Ավետիսյան

05․06․2023

12։00

6

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0010/01/22

Ռուբեն Վարդազարյան

05․06․2023

15։00

6

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0073/01/23

Էդգար Անանյան

05․06․2023

17։00

6

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0003/01/22

Դավիթ Տոնոյան,

Դավիթ Գալստյան

Ավետիկ Մուրադյան

Ստեփան Գալստյան

Վլադիմիր Բաբայան

Արտյոմ Համբարյան

Արտակ Դավթյան

06․06․2023

12։00

2

դռնփակ

6

ՀԿԴ/0155/11/23

Հասմիկ Պողոսյան

07․06․2023

10։00

2

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0171/01/22

Ռուբեն Կարապետյան

Վարդան Հովհաննիսյան

Խաչիկ Դադալյան

07․06․2023

12։00

2

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0002/01/23

Արուսյակ Ալեքսանյան

Էրիկ Ալեքսանյան

Թամարա Պետրոսյան

07․06․2023

14։30

2

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0107/01/23

Սերյոժա Ամիրխանյան

Արման Հայրապետյան

Գագիկ Խաչատրյան

Սամվել Սարգսյան

07․06․2023

17։00

2

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0022/01/22

Վիրաբ Գևորգյան

Գրիգոր Պետրոսյան

08․06․2023

11։00

6

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0098/01/22

Գևորգ Հովսեփյան

Գագիկ Հարոյան

Անուշավան Այվազյան

Ասլան Տոնոյան

Արամ Ադամյան

Վարդան Գևորգյան

08․06․2023

14։30

 

2

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0102/01/23

Սյուզաննա Ոսկանյան

08․06․2023

17։00

6

դռնբաց

13

ՀԿԴ/0105/01/23

Նաիրա Գևորգյան

Ալյոնա Գասպարյան

Տատյանա Կասպարովա

Արմեն Բաբայան

Արման Գուլազյան

Հովհաննես Մանուկյան

Իննա Ապրեսյան

Արթուր Մելքումյան

09․06․2023

10։00

2

դռնբաց

14

ՀԿԴ/0054/01/23

Դավիթ Գևորգյան

Կարեն Մկրտչյան

09․06․2023

11։00

6

դռնբաց

15

ՀԿԴ/0087/01/22

Աշոտ Գևորգյան

09․06․2023

15։00

6

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0133/01/22

Սարգիս Կասյան

Կարեն Գրիգորյան

05․06․2023

09։30

5

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0053/01/22

Արա Վարդանյան

Ավետիք Հարությունյան

05․06․2023

10։30

5

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0057/01/23

Սոս Քոչարյան

Վրեժ Սաֆարյան

Մայիս Գրիգորյան

05․06․2023

13։00

3

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0025/01/23

Պողոս Գրեյան

05․06․2023

14։30

3

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0091/01/23

Դավիթ Գրիգորյան

05․06․2023

16։30

3

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0093/01/22

Վահան Պողոսյան

Արմեն Հայրապետյան

Արամ Մանուկյան

Աստղիկ Մանուկյան

Սուրեն Ադյան

Մուշեղ Ավետյան

06․06․2023

10։00

3

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0099/01/22

Վիգեն Սարգսյան

Համազասպ Արշակյան

Վահե Մաթևոսյան

Արմեն Մեհրաբյան

06․06․2023

14։30

5

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0096/01/23

Հայկ Գրիգորյան

Արամ Սուքիասյան

Մանուկ Հակոբյան

Վիրապ Խաչատրյան

06․06․2023

16։30

5

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0070/01/22

Գրիշա Մուրադյան

07․06․2023

10։00

3

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0062/01/23

Համազասպ Միսակարյան

Կարեն Հովհաննիսյան

Արգեշտի Չախալյան

07․06․2023

14։30

1

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0160/01/22

Հրաչիկ Հայրապետյան

07․06․2023

16։30

1

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0094/01/23

Ալեքսան Ջաբրելյան

Մարիամ Արամյան

Անաիդա Գրիգորյան

Լուսիկ Մանուկյան

Ռեբեկա Գրիգորյան

Ելվինա Հովհաննիսյան

Նազիկ Ամիրյան

07․06․2023

17։30

3

դռնբաց

13

ՀԿԴ/0011/01/22

Սամվել Հովհաննիսյան

Արմեն Թոփչյան

08․06․2023

10։00

3

դռնբաց

14

ՀԿԴ2/0012/01/22

Արարատ Խաչատրյան

08․06․2023

15։00

3

դռնբաց

15

ՀԿԴ/0099/01/23

Հռիփսիմե Վիրաբյան

08․06․2023

17։00

3

դռնբաց

16

ՀԿԴ/0035/01/23

Ռուբիկ Սահակյան

Խաչիկ Զախարյան

09․06․2023

10։00

5

դռնբաց

17

ՀԿԴ/0154/01/22

Գարիկ Ադամյան

09․06․2023

14։30

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Մ.ՄՈՍԻՆՅԱՆ

1

ՀԿԴ1/0013/01/22

Ռոլանդ Նազարեթյան

05.06.2023

11։00

1

Դռնբաց

2

ՀԿԴ1/0012/01/23

Անուշ Մնացականյան

Արսեն Ալավերդյան

Իվետա Չարխիֆալակյան

Լալա Թադևոսյան

Գագիկ Սարգսյան

Սամվել Գրիգորյան

Կառլեն Սիմոնյան

Սարգիս Աջամյան

Արտակ Խալաթյան

Վարդան Մխիթարյան

Մնացական Իսրայելյան

Լևոն Հովհաննիսյան

05.06.2023

12։00

1

Դռնբաց

3

ՀԿԴ/0108/11/23

Ռուզան Ադանալյան

05.06.2023

14։00

1

Դռնբաց

4

ՀԿԴ1/0011/01/23

Ռուստամ Մաթիլյան

05.06.2023

16։00

1

Դռնբաց

5

ՀԿԴ1/0016/01/22

Գագիկ Կարապետյան

06.06.2023

13։00

1

Դռնբաց

6

ՀԿԴ1/0022/01/22

Նարինե Մեսրոպյան

Արմեն Սոկոլյան

06.06.2023

14։00

1

Դռնբաց

7

ՀԿԴ1/0004/01/23

Քրիստինե Վարոսյան

08.06.2023

11։00

2

Դռնբաց

8

ՀԿԴ1/0008/01/23

Սարգիս Վահրադյան

08.06.2023

15։00

2

Դռնբաց

9

ՀԿԴ/0149/11/23

Արթուր Գևորգյան

09.06.2023

11։00

1

Դռնբաց

10

ՀԿԴ/0104/01/22

Ալբերտ Ղարաքեշիշյան

09.06.2023

12։00

1

Դռնբաց

11

ՀԿԴ1/0007/01/22

Արթուր Հովհաննիսյան

09.06.2023

15։00

1

Դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Գ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ2/0021/01/22

Վարդան Գինոյան

Խաժակ Ավետիքյան

Մուրադ Հակոբյան

Լուսինե Հակոբյան

05.06.2023

11:00

1

դռնբաց

2

ՀԿԴ2/0020/01/22

Մովսես Ջանբազյան

Սուրեն Մելքոնյան

05.06․2023

 

16։00

1

դռնբաց

3

ՀԿԴ2/0010/01/23

Արտակ Հարությունյան

Մեսրոպ Հակոբյան

06․06.2023

11:00

1

դռնբաց

4

ՀԿԴ2/0028/01/22

Վահրամ Ղազարյան

06.06.2023

14:00

1

դռնբաց

5

ՀԿԴ2/0014/01/23

Կարեն Եղոյան

 Արմեն Կարապետյան

06.06.2023

17:00

1

դռնբաց

6

ՀԿԴ2/0016/01/23

Սասուն Մանուչարյան և մյուսներ

07.06.2023

11:00

1

դռնբաց

7

ՀԿԴ2/0017/01/23

Թաթուլ Բաղդասարյան և մյուսներ

07.06.2023

14:00

1

դռնբաց

8

ՀԿԴ2/0018/01/23

Սպարտակ Թովմասյան և մյուսներ

07.06.2023

16:00

1

դռնբաց

9

ՀԿԴ2/0015/01/22

Ռուբիկ Ղուկասյան

Անի Ղուկասյան

08.06.2023

 

11։00

1

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0090/11/23 

բողոք

08․06․2023

14։00

1

դռնբաց

11

ՀԿԴ2/0013/01/23

Գարիկ Էլոյան

08․06.2023

17:00

1

դռնբաց

12

ՀԿԴ2/0016/01/22

Արամ Հարությունյան

Արտեմ Խաչատրյան

Ներսես Թովմասյան

09.06.2023

 

10։00

1

դռնբաց

13

ՀԿԴ2/0011/01/23

Սյուզաննա Գրիգորյան

Ավագ Հովսեփյան

09․06.2023

15:00

1

դռնբաց

14

ՀԿԴ2/0029/01/22

Սահակ Ղազարյան

09.06.2023

17:00

1

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ս.ԴԱԴՈՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0142/01/22

Դավիթ Բարսեղյանի

05․06․2023

11։00

4

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0032/01/22

Տիգրան Դիլանյանի

05․06․2023

15։00

4

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0174/01/22

Նունե Ավանեսյանի

Կարեն Հակոբյանի

Գոհարիկ Կիրակոսյանի

Սուսաննա Մարգարյանի

Վերգինե Բերբերյանի

Թերեզա Մանուկյանի

06․06․2023

 

11։00

4

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0062/01/22

 

Ավետիք Ավետիսյանի

Անահիտ Պետրոսյանի

Լուսինե Պետրոսյանի

Նինա Գրիգորյանի

Լիանա Ասատրյանի

Մարգարիտ Բաղդասարյանի Սուսաննա Ղազարյանի

Մելինա Ավետիսյանի

06․06․2023

 

15։00

4

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0101/01/23

Հրաչյա Մարտիրոսյանի

Սիրանուշ Ջանոյանի

Ռոման Սարգսյանի

Սմբատ Եղոյանի

Անահիտ Վարդանյանի

06․06․2023

 

16։30

4

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0114/01/22

 

Մկրտիչ Չալախչյանի

Լուկաշ Պետրոսյանի

Դավիթ Կարապետյանի

Դավիթ Սարգսյանի

07․06․2023

 

11։00

4

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0014/01/22

 

Սմբատ Դաղբաշյանի

Անահիտ Գիշյանի

Նելլի Մուսաելյանի

Գայանե Գևորգյանի

Լալա Վաղարշակյանի

Սոմա Համբարձումյանի

07․06․2023

 

15։00

4

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0147/01/22

 

Կորյուն Ներսիսյանի

Գագիկ Գալստյանի

Նվեր Դիլանյանի

Նժդեհ Այվազյանի

07․06․2023

 

16։30

5

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0085/01/22

Կարեն Մալումյանի

08․06․2023

11։00

4

դռնբաց

10

ՀԿԴ/0079/01/22

 

Տաթևիկ Մկրտչյանի

Աննա Մանուկյանի

Աննա Գաբրիելյանի

08․06․2023

 

15։00

4

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0169/01/22

Մհեր Կավասյանի

09․06․2023

15։00

4

դռնբաց

12

ՀԿԴ/0151/01/22

Բաբկեն Պառավյանի

09․06․2023

16։30

4

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Վ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

1

ՀԿԴ/0030/01/22

Ռաֆիկ Անդրեասյան

05.06.2023թ․

11։00

3

դռնբաց

2

ՀԿԴ/0043/01/23

Արշակ Հակոբյան

05.06.2023թ․

14։00

5

դռնբաց

3

ՀԿԴ/0036/01/22

Վլադիմիր Գասպարյան

Լևոն Երանոսյան

Վարդան Թունյան

Գուրգեն Գրիգորյան

06.06.2023թ․

11։30

5

դռնբաց

4

ՀԿԴ/0118/01/22

Լևոն Մելքոնյան

06.06.2023թ․

14։00

3

դռնբաց

5

ՀԿԴ/0042/01/22

Արամ Գրիգորյան

Անդրանիկ Կոչկանյան

Սարգիս  Ավագյան

06.06.2023թ․

16։00

3

դռնբաց

6

ՀԿԴ/0173/01/22

Գևորգ Ղազարյան

07.06.2023թ․

15։00

3

դռնբաց

7

ՀԿԴ/0038/01/23

Հայկ Խաչատրյան

Արթուր Զարգարյան

Տիգրան Ներսիսյան

Եղիշե Գևորգյան

07.06.2023թ․

17։00

5

դռնբաց

8

ՀԿԴ/0110/01/23

Արման Արմենակի Լալայան

08.06.2023թ․

13։00

5

դռնբաց

9

ՀԿԴ/0053/01/23

Միքայել Ալբերտի Արզումանյան

08.06.2023թ․

14։00

5

դռնփակ

10

ՀԿԴ/0134/01/22

Հրանտ Դավթյան

Արսեն Դավթյան

09.06.2023թ․

10։30

5

դռնբաց

11

ՀԿԴ/0018/01/22

Տիգրան Սահակյան

Արտյոմ Սարգսյան

Կարեն Սարդարյան

Արմինե Ստեփանյան

09.06.2023թ․

14։00

5

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Խ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1

ՀԿԴ3/0007/01/23

Գայանե Հարությունյան

Նելլի Արշակյան

07.06.2023

14:30

3

դռնբաց

2

ՀԿԴ3/0003/01/23

 

Մանվել Փարամազյան

Արմեն Անդրեասյան

Նվեր Մկրտչյան

Վազգեն Ազարյան

Զոհրապ Առաքելյան

08.06.2023

 

12:00

5

դռնբաց

3

ՀԿԴ3/0003/01/23

 

Մանվել Փարամազյան

Արմեն Անդրեասյան

Նվեր Մկրտչյան

Վազգեն Ազարյան

Զոհրապ Առաքելյան

09.06.2023

 

12:00

5

դռնբաց

4

ՀԿԴ3/0008/01/23

Գրիգոր Հարությունյան

09.06.2023

14:00

5

դռնբաց

 

 

 

 ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ 05.06.2023 – 09.06.2023

 

Հ/Հ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԻՍՏԻ ՕՐԸ

ԺԱՄԸ

ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԴԱՏԱՎՈՐ Կ Բադալյան

 

 

1

ՀԿԴ/0024/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ պատասխանողներ Սերժ Ազատի Սարգսյանի, Սաթենիկ Սերժի Սարգսյանի, Անուշ Սերժի Մինասյանի, երրորդ անձ «Արարատբանկ» ԲԲ ընկերության՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

06․06․2023

10։00

8

դռնբաց

 

 

2

ՀԿԴ/0050/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Լևոն Խաչատուրի Ավագյանի, Տիգրան Արտյոմի Ավետյանի, Արթուր Բագրատի Տիրացվյանի, Հայկ Վարդգեսի Մարտիրոսյանի, Էդգար Սուրենի Ավետիսյանի, Վահան Մերուժանի Սահակյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի բռնագանձման պահանջի մասին

06․06․2023

14։00

8

դռնբաց

 

 

3

ՀԿԴ/0056/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Լորիկ Լևոնի Գիժլարյանի՝ համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինը առանձնացնելու և այդ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասին

06․06․2023

15։00

8

դռնբաց

 

 

 

 

4

ՀԿԴ/0074/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Արտեմ Ռոբերտի Ալեքսանյանի, երրորդ անձինք՝ Գրետա Հովհաննիսյանի, Լիանա Ալեքսանյանի՝ բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու, ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնեմասն առանձնացնելու, բաժինը բնեղենով առանձնացնելու անհնարինության կամ դրա դեմ սեփականության մնացած մասնակիցների առարկելու, ինչպես նաև շուկայական գնով բաժինը գնելու կամ ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում այն հրապարակային սակարկություններով վաճառելու համար բռնագանձումն ընդհանուր սեփականության իրավունքում պարտապանի բաժնի վրա տարածելու պահանջների մասին

06․06․2023

16։00

8

դռնբաց

 

 

 

 

5

ՀԿԴ/0067/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի, Անահիտ Օնիկի Առաքելյանի, Սամվել Հովհաննեսի Գրիգորյանի, Մարտուն Սարգիսի Մաթևոսյանի, Իշխան Արշավիրի Վարդանյանի, Սամվել Ալբերտի Մայրապետյանի, Արսեն Լևոնի Արզումանյանի, երրորդ անձինք` Նիկիտա Ավետիկի Աբրահամյանի, «ՈՒիլլիամս Ինկորպորացիա» ՍՊԸ-ի, Արա Սարգսի Վարդանյանի, Աիդա Մուխայելի Սամսոնյանի, ՀՀ կադաստրի կոմիտեի՝ աճուրդներն անվավեր ճանաչելու և անվավերության հետևանքներ կիրառելու պահանջի մասին

07․06․2023

10։00

7

դռնբաց

 

 

6

ՀԿԴ/0005/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության հայցադիմումն ընդդեմ Անի Լյովայի Սարգսյանի` ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

07․06․2023

14։00

7

դռնբաց

 

 

7

ՀԿԴ/0018/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Վաչագան Ալեքսանդրի Ղազարյանի, Ռուզաննա Հրաչիկի Բեգլարյանի, Մհեր Վաչագանի Ղազարյանի, Արև Վաչագանի Ղազարյանի, Արամ Աշոտի Դանիելյանի, Իզաբելլա Անդրեյի Մինասյանցի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

08․06․2023

10։00

8

դռնբաց

 

 

8

ՀԿԴ/0086/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ Սուրեն Վաչիկի Գաբրիելյանի, Կարինե Հովհաննեսի Ավագյանի, Արմինե Սուրենի Գաբրիելյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

08․06․2023

14։00

8

դռնբաց

 

9

ՀԿԴ/0016/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ընդդեմ Անդրանիկ Շաբոյի Մկրտչյանի, պետությանը պատճառված 18․176․000 ՀՀ դրամ վնասը բռնագանձելու պահանջի մասին

09․06․2023

10։00

8

դռնբաց

 

 

10

ՀԿԴ/0059/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ընդդեմ՝ Գևորգ Կարապետի Վարդանյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

09․06․2023

11։00

8

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Ն Ավագյան

 

 

1

ՀԿԴ/0092/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Գարեգին Գեորգիի Գասպարյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

05.06.2023

11։00

7

դռնբաց

 

2

ՀԿԴ/0084/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Հայկի Կիրակոսյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

05.06.2023

12։00

7

դռնբաց

 

 

 

 

3

ՀԿԴ/0077/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության՝ ընդդեմ Գուրգեն Ռոբերտի Ասիրյանի, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձինք Սեդա Ղազարյանի, Ստելլա Ասիրյանի և Կարեն Ասիրյանի՝ ընդհանուր բաժնային սեփականություն հանդիսացող գույքից պարտապանի բաժինն առանձնացնելու, դրա անհնարինության դեպքում ամբողջ գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու պահանջի մասին

05.06.2023

15։00

7

դռնբաց

 

 

 

 

4

ՀԿԴ/0003/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Նարեկ Լյովայի Սարգսյանի, Աննա Արամի Նիկոյանի՝, վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ չներկայացնող երրորդ անձինք «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի,  «ՆԵՏՐԻՆՈ» ՓԲԸ-ի, «ՄԵԳԱՏՈՆ» ՓԲԸ-ի, «ՄԻՆԱ-ՄԱՅԱ» ՍՊԸ-ի և «ՎԱՆԻԹԱՐ» ՍՊԸ-ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

06.06.2023

11։00

7

դռնբաց

 

 

5

 

ՀԿԴ/0088/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Արսեն Սարգսյանի, Արմինե Բաբայանի, Սեդա Սարգսյանի և Զարինե Սարգսյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

06.06.2023

15։00

7

դռնբաց

 

 

 

 

 

 

6

ՀԿԴ/0016/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Էլյա Կորյունի Գրիգորյանի, Նաիրա Մանվելի Գրիգորյանի, Կարեն Մանվելի Գրիգորյանի, Արման Մանվելի Գրիգորյանի, Նազիկ Հովհաննեսի Ամիրյանի, Արա Մանվելի Գրիգորյանի, Սամվել Մանվելի Գրիգորյանի, Այծեմնիկ Մանվելի Գրիգորյանի, Արփենիկ Մանվելի Գրիգորյանի, Վազգեն Մանվելի Գրիգորյանի, Լուիզա Արթուրի Գրիգորյանի, երրորդ անձինք՝ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ի և «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ–ի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

08.06.2023

15։00

7

դռնբաց

 

 

7

ՀԿԴ/0104/02/22

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վարդան Գագիկի Գևորգյանի և Աննա Գագիկի Ամրոյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

09.06.2023

11։00

7

դռնբաց

 

 

8

 

ՀԿԴ/0039/02/23

Ըստ հայցի՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության՝ ընդդեմ Վահե Համլետի Նիկոյանի և Արմինե Խորենի Գրիգորյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

09.06.2023

16։00

7

դռնբաց

ԴԱՏԱՎՈՐ Լ Դրմեյան

 

1

ՀԿԴ/0075/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Սամվել Հարությունի Թազիյանի՝ պետությանը պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին

05․06․2023

11։00

8

դռնբաց

 

 

2

ՀԿԴ/0105/02/22

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության ընդդեմ Գևորգ Սուրիկի Կոստանյանի, Լիլիթ Ռաֆայելի Կոստանյանի, Արման Մանուկի Գալստյանի և Արա Կարենի Կոստանյանի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

05․06․2023

15։00

8

դռնբաց

 

 

3

ՀԿԴ/0018/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության (ներկայացուցիչ՝ Պետական շահերի պաշտպանության վարչության ավագ դատախազ Ա․ Մադոյան) ընդդեմ Արտակ Մարատի Դաշտոյանի՝ որպես պետությանը պատճառված վնասի հատուցում գումարի բռնագանձման պահանջի մասին

07․06․2023

11։00

8

դռնբաց

 

 

4

 

ՀԿԴ/0055/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության ընդդեմ Շամշադ Չիլինգարյանի՝ համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքից Շամշադ Չիլինգարյանի բաժինն առանձնացնելու և դրա վրա բռնագանձում տարածելու պահանջի մասին

 

07․06․2023

14։30

8

դռնբաց

 

 

 

5

ՀԿԴ/0061/02/23

Ըստ հայցի ՀՀ գլխավոր դատախազության (ներկայացուցիչ՝ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության դատախազ Մ. Բուլղադարյան) ընդդեմ Սերգեյ Դմիտրիի Մինասյանի (այսուհետ նաև՝ Պատասխանող)՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջի մասին

09․06․2023

15։00

8

դռնբաց