ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմ

Էլ․ փոստ՝ vchrabek@court.am

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Ֆիլիպ Ղազարյան

Հեռ.՝ +37410 51-17-57

Հեռ.՝ +37410 51-17-51

Էլ․ փոստ՝ հակակոռուպցիոն պալատ՝ anticor.cas@court.am քաղաքացիական պալատ՝ civ.cas@court.am քրեական պալատ՝ cr.cas@court.am վարչական պալատ՝ adm.cas@court.am