ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմ

Էլ․ փոստ՝ vchrabek@court.am

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Ֆիլիպ Ղազարյան

Հեռ.՝ +37410 51-17-57

Հեռ.՝ +37410 51-17-51