ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի աշխատակազմ

Հեռ.՝ +37410 44-88-94 (ներքին համարներ 104,106,153)

Էլ․ փոստ՝ qr.veraqnnich@court.am

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Տաթևիկ Ավագյան

Հեռ.՝ +37410 44-88-94 (ներքին համար 100)

Գրասենյակի պետ՝ Աննա Աղայան

Հեռ.՝ +37410 44-88-94 (ներքին համարներ 104,106,153)