ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի աշխատակազմ

Հեռ.՝ +37410 49-48-03 (ներքին համարներ 106,153)

Էլ․ փոստ՝ qr.veraqnnich@court.am

Աշխատակազմի ղեկավար՝ Ավետիք Բեգոյան

Հեռ.՝ +37410 49-48-03 (ներքին համարներ 100)

Գրասենյակի պետ՝ Աննա Աղայան (104)