ԲԴԽ-12-Ո-43 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-111-Ո-354 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

27.01.2023

                                                                                                 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                            ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ

                                                ԲԴԽ-111-Ո-354 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

              Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով, 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                               Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   Է

         1. Բարձրագույն դատական խորհրդի 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ի «Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակները կազմելու, հաստատելու և Ազգային ժողովին առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ» թիվ ԲԴԽ-111-Ո-354 որոշման 1-ին հավելվածի «Վճռաբեկ դատարանում դատավոր նշանակվելու համար առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների (հակակոռուպցիոն պալատի քաղաքացիական գործերի քննության դատական կազմ)» վերտառությամբ երրորդ աղյուսակն ուժը կորցրած ճանաչել:

        2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                                            Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 

               2023թ. հունվարի 27

                       ք. Երևան

Ֆայլ