ԲԴԽ-23-Ն-7 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 9-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-23-Ն-1 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2023

                                                                                 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                             ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

                                     2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 9-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-23-Ն-1 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

                                                    ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

                  Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 

 

                                                                              Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

                1. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի ««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով չսահմանված Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանների նստավայրերը, նստավայրերի սպասարկման տարածքները սահմանելու, դատավորների՝ ըստ նստավայրերի և մասնագիտացման բաշխումն ու թվակազմը հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                       1)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 26-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Մաթևոսյան Արշակ Վալերիի» բառերը փոխարինել «Ոսկանյան Տիգրան Հրաչիկի» բառերով,

                       2)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 27-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Պողոսյան Արմեն Էդուարդի» բառերը փոխարինել «Մկրտչյան Էդուարդ Ստեփանի» բառերով,

                      3)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 28-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Արղամանյան Դավիթ Մհերի» բառերը փոխարինել «Ասատրյան Արամայիս Գագիկի» բառերով,

                      4)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 29-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Մարիկյան Ռազմիկ Լևոնի» բառերը փոխարինել «Սմբատյան Ռոման Վազգենի» բառերով,

                      5)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 30-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Շիրոյան Արմեն Լեռնիկի» բառերը փոխարինել «Ղուկասյան Ադրինե Հովհաննեսի» բառերով,

                      6)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 31-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Մուրադյան Տաթևիկ Կորյունի» բառերը փոխարինել «Արամյան Մուշեղ Արթուրի» բառերով,

                      7)Որոշման 1-ին հավելվածի 3-րդ աղյուսակի 33-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Պողոսյան Գևորգ Սարգիսի» բառերը փոխարինել «Արզումանյան Մարտին Նապոլեոնի» բառերով,

                      8)Որոշման 1-ին հավելվածի 5-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 5-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Վարոսյան Արմեն Աշոտի» բառերը հանել,

                      9)Որոշման 1-ին հավելվածի 6-րդ աղյուսակի «(Քաղաքացիական մասնագիտացում)» բաժնի 4-րդ կետի «Սպասարկման տարածք» սյունակի «Վեդու, Վայքի, Եղեգնաձորի» բառերը փոխարինել «Արտաշատի, Վեդու» բառով,  «Դատավոր» սյունակի «Ստեփանյան Մարիաննա Ռազմիկի» բառերը փոխարինել «Աբգարյան Էմին Ռուբիկի» բառերով, 

                   10)Որոշման 1-ին հավելվածի 7-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 4-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Ղուկասյան Ադրինե Հովհաննեսի» բառերը հանել,

                    11)Որոշման 1-ին հավելվածի 7-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 5-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Դավթյան Կարինե Արմանի» բառերը հանել,

                    12)Որոշման 1-ին հավելվածի 8-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 3-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Մելքոնյան Վարսենիկ Ղուկասի» բառերը հանել,

                    13)Որոշման 1-ին հավելվածի 9-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 1-ին կետի «Դատավոր» սյունակի «Ոսկանյան Տիգրան Հրաչիկի» բառերը հանել,

                    14)Որոշման 1-ին հավելվածի 9-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 2-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Մկրտչյան Էդուարդ Ստեփանի» բառերը հանել,

                    15)Որոշման 1-ին հավելվածի 9-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 3-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Ասատրյան Արամայիս Գագիկի» բառերը հանել,

                    16)Որոշման 1-ին հավելվածի 9-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 4-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Սմբատյան Ռոման Վազգենի» բառերը հանել,

                    17)Որոշման 1-ին հավելվածի 9-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 5-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Ավետիսյան Արտյոմ Ռուդիկի» բառերը հանել,

                     18) Որոշման 1-ին հավելվածի 10-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 2-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Արզումանյան Մարտին Նապոլեոնի» բառերը հանել,

                      19)Որոշման 1-ին հավելվածի 10-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 6-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Սուղյան Վարդան Զաուրի» բառերը հանել,

                      20)Որոշման 1-ին հավելվածի 11-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 1-ին կետի «Նստավայրի անվանում» սյունակի «Իջևան» բառը փոխարինել «Բերդ» բառով,

                      21)Որոշման 1-ին հավելվածի 11-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 4-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Մխիթարյան Սասուն Սուրենի» բառերը հանել,

                      22)Որոշման 1-ին հավելվածի 13-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 2-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Արամյան Մուշեղ Արթուրի» բառերը հանել,

                      23) Որոշման 1-ին հավելվածի 13-րդ աղյուսակի «(Քրեական մասնագիտացում)» բաժնի 5-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Հակոբյան Կարեն Ցոլակի» բառերը հանել,

                      24)Որոշման 1-ին հավելվածի 13-րդ աղյուսակի «(Քաղաքացիական մասնագիտացում)» բաժնի 5-րդ կետի «Դատավոր» սյունակի «Աբգարյան Էմին Ռուբիկի» բառերը հանել:

            2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                         Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

               2023թ. փետրվարի 20

                      ք. Երևան

Ֆայլ