background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

Որոնում

ԲԴԽ-23-Ո-79 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 12-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-25-Ո-58 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2023

                                                                                       Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

                                 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

                                      2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 12-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-25-Ո-58 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

                                           ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

           Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 31-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2022 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-575-Ն օրենքի 36-րդ հոդվածի 17-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը    

                                                                                       Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   Է

             1. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 12-ի «Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ՝ Դատական դեպարտամենտի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-25-Ո-58 որոշման (այսուհետ` Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

                      1)Որոշման 1-ին հավելվածի 56-րդ կետի 16-րդ ենթակետի «է» պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«է. Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմի Կենտրոն նստավայրի գտնվելու վայրն է Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 23/1 հասցեն, Շենգավիթ նստավայրինը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 24/1 հասցեն, Ավան նստավայրինը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գյուլիքեխվյան 20 հասցեն, Աջափնյակ-1 նստավայրինը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Նազարբեկյան թաղամաս 40 հասցեն: Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի աշխատակազմում գործում են՝ Գրասենյակը, Հաշվապահական բաժինը, քաղաքացիական ծառայողները, հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք.»,

                     2)Որոշման 1-ին հավելվածի 56-րդ կետի 16-րդ ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «է1.» պարբերությամբ.

«է1. Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի Էրեբունի նստավայրի գտնվելու վայրն է Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Մովսես Խորենացու 162 ա հասցեն, Արաբկիր նստավայրինը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հրաչյա Ներսիսյան 10 հասցեն, Աջափնյակ-2 նստավայրինը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հալաբյան 41ա հասցեն։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմում գործում են՝ Գրասենյակը, Հաշվապահական բաժինը, քաղաքացիական ծառայողները, հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք.»,

                   3)Որոշման 1-ին հավելվածի 56-րդ կետի 17-րդ, 18-րդ և 19-րդ ենթակետերը     «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քրեական» բառը,

                   4)Որոշման 1-ին հավելվածի 56-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.1-ին, 19.2-րդ և 19.3-րդ ենթակետերով.

                   «19.1) Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարն ունի իր անմիջական ենթակայությամբ գործող տեղակալներ, որոնք իրենց հանձնարարված ոլորտներում իրականացնում են աշխատանքների ղեկավարումը, կազմակերպումը և համակարգումը։

                  19.2) Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության դեպքում Դեպարտամենտի ղեկավարի հրամանով նրան փոխարինում է աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալներից մեկը կամ աշխատակազմի այլ աշխատակից։

                 19.3) Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի նստավայրերում ընդհանուր աշխատանքները ղեկավարում, կազմակերպում և համակարգում է տվյալ նստավայրի պատասխանատուն, բացի այն աշխատանքներից, որոնք սույն կանոնադրությամբ վերապահված են աշխատակազմի ղեկավարին և տեղակալին։»,

                   5)Որոշման 1-ին հավելվածի 56-րդ կետի 25-րդ ենթակետը «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քրեական»  բառը, իսկ առաջին «աշխատակազմի,» բառից հետո լրացնել «Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմի,» բառերը

                   6)Որոշման 1-ին հավելվածի 57-րդ կետի 20-րդ ենթակետի «է» , «թ1»  և «ժա»  պարբերությունների «իրավասության»  բառից հետո լրացնել «քաղաքացիական» բառը,

                   7)Որոշման 1-ին հավելվածի 57-րդ կետի 20-րդ ենթակետի «ը» , «թ» , «ժ»  և «ժբ»  պարբերությունների «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քրեական»  բառը,

                   8)Որոշման 2-րդ հավելվածի 2-րդ բաժնի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի «իրավասության»  բառից հետո լրացնել «քրեական» բառը,

                   9)Որոշման 2-րդ հավելվածի 2-րդ բաժնի 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «7.1» ենթակետով.

                  «7.1) Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի աշխատակազմ՝

                     ա. Գրասենյակ.

                     բ. Հաշվապահական բաժին.»,

                  10)Որոշման 2-րդ հավելվածի 2-րդ բաժնի 2.1-ին կետի 10-րդ, 12.1-րդ և 14-րդ ենթակետերի «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քաղաքացիական»  բառը,

                  11) Որոշման 2-րդ հավելվածի 2-րդ բաժնի 2.1-ին կետի 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 15-րդ ենթակետերի «իրավասության» բառից հետո լրացնել «քրեական»  բառը։

          2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

                                                                                                   Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

                   2023թ. փետրվարի 20

                           ք. Երևան

Ֆայլ