ԲԴԽ-43-ԱՈ-13 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԵԿՈՒՑՈՂՆԵՐ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.04.2023

                 2023 թվականի ապրիլի 14-ին, քննարկելով դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակներում ընդգրկված անձանց անձնական գործերը և մասնագիտական փորձը Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում ներկայացնելու համար զեկուցողներ ընտրելու հարցը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածով, 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թիվ ԲԴԽ-40-Ո-110 որոշման 13-րդ կետով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                                               Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

1. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակներում ընդգրկված անձանց անձնական գործերը և մասնագիտական փորձը Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում ներկայացնելու համար ընտրել զեկուցողներ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

     ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

        ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

           ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

           

                                                                                    Վ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

            2023թ. ապրիլի 14

                      ք. Երևան  

 

                                                                                                   Հավելված

                                                                                                                                                Բարձրագույն դատական խորհրդի

                                                                                                                                                2023 թվականի ապրիլի 14

                                                                                                                                                թիվ ԲԴԽ-43-ԱՈ-13 որոշման

 

 

                  Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակներում ընդգրկված անձանց անձնական գործերը և մասնագիտական փորձը Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում ներկայացնելու համար ընտրված զեկուցողներ

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի զեկուցող անդամի ազգանունը, անունը:

Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակում ընդգրկված անձի մասնագիտացումը, ազգանունը, անունը:

(քրեական մասնագիտացման բաժին, քաղաքացիական մասնագիտացման բաժին և վարչական մասնագիտացման բաժին)

 

Աթաբեկյան Արթուր

Գասպարյան Նարեկ (վարչական մասնագիտացում) Մուրադյան Հերմինե (վարչական մասնագիտացում)

 

 

Գրիգորյան Հայկ

Թորոսյան Նարինե

 (քաղաքացիական մասնագիտացում)

 

 

Թումանյանց Երանուհի

 

 

Առաքելյան Ռիմա (քրեական մասնագիտացում)

 

 

Խաչատուրյան Դավիթ

 

Մելքոնյան Մասիս (քրեական մասնագիտացում)

 

 

Հովսեփյան Նաիրա

 

Բոյաջյան Լուսինե (վարչական մասնագիտացում)

 

 

Մեսրոպ Մակյան

 

 

Շիլաջյան Աննա (քաղաքացիական մասնագիտացում)

 

Արշակ Վարդանյան

 

Սանթրոսյան Տիգրան (վարչական մասնագիտացում)

 

 

Քրիստինե Մկոյան

 

 

Կյուրեղյան Էդգար (վարչական մասնագիտացում)

        

Վիգեն Քոչարյան

 

Վարդանյան Սյուզաննա (վարչական մասնագիտացում)

 

Ֆայլ