ԲԴԽ-57-ԱՈ-17 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՐՎԱԾ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԶԵԿՈՒՑՈՂՆԵՐ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.06.2023

           2023 թվականի հունիսի 12-ին, քննարկելով դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակներում ընդգրկված անձանց անձնական գործերը և մասնագիտական փորձը Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում ներկայացնելու համար զեկուցողներ ընտրելու հարցը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածով, 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, Բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թիվ ԲԴԽ-40-Ո-110 որոշման 13-րդ կետով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                            Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

         1. Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակներում ընդգրկված անձանց անձնական գործերը և մասնագիտական փորձը Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում ներկայացնելու համար ընտրել զեկուցողներ` համաձայն հավելվածի:

          2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                                                                    Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

            2023թ. հունիսի 12

                    ք. Երևան  

 

 

                                                                                                                                                                                      Հավելված

                                                                                                                                                                                      Բարձրագույն դատական խորհրդի

                                                                                                                                                                                      2023 թվականի հունիսի 12-ի

                                                                                                                                                                                      թիվ ԲԴԽ-57-ԱՈ-17 որոշման

 

 

                                                 Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված

                                      ցուցակներում ընդգրկված անձանց անձնական գործերը և մասնագիտական փորձը

                                Բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում ներկայացնելու համար ընտրված զեկուցողներ

 

Բարձրագույն դատական խորհրդի զեկուցող անդամի ազգանունը, անունը:

Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակում ընդգրկված անձի մասնագիտացումը, ազգանունը, անունը:

(քրեական մասնագիտացման բաժին, քաղաքացիական մասնագիտացման բաժին)

 

Գրիգորյան Հայկ

(Քրեական մասնագիտացման բաժին)

Աբելյան Գարիկ

Գասպարյան Գոռ

Գեղամյան Արսեն

Հարությունյան Գագիկ

Մանուկյան Գևորգ

Մելքոնյան Վարսենիկ

Շտոյան Արփինե

Շիրոյան Արմեն

Ռուշանյան Սերժ

 

Թումանյանց Երանուհի

 

(Քաղաքացիական մասնագիտացման բաժին)

Էլոյան Միշա

Կարաքեհյան Անի

Մկրտչյան Լիլիթ

 

Ֆայլ