ԲԴԽ-76-ԱՈ-21 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-10-ԱՈ-3 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

15.08.2023

      Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթներով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                            Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

     1. Բարձրագույն դատական խորհրդի 2022 թվականի հունվարի 27-ի «Նախնական հարցազրույց անցկացնելու նպատակով փորձագետներ ընտրելու մասին» թիվ ԲԴԽ-10-ԱՈ-3 որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.

1) Որոշման նախաբանում «18.01.2022 թվականի և» բառերը հանել, իսկ «01.04.2022 թվականի» բառերից հետո լրացնել «և 11.08.2023 թվականի» բառերը,

2) Որոշման 1-ին կետում «Վիտալի Վիկտորի Կասկոյին» բառերը փոխարինել «Աննա Մարալյանին» բառերով:

       2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

     ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

        ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

           

                                                                                                    Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

        

            2023թ. օգոստոսի 14

                      ք. Երևան  

Ֆայլ