ԲԴԽ-104-ԱՈ-30 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.12.2023

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթներով՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                                      Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

1.Դատավորների գործունեության գնահատման համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով դատավորների գործունեության գնահատման համակարգին վերաբերող օրենսդրության վերլուծության, միջազգային փորձի ուսումնասիրության և  դատավորների գործունեության գնահատման համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ համապատասխան առաջարկությունների մշակման համար ձևավորել աշխատանքային խումբ՝ համաձայն հավելվածի:

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

   

 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                   

                                                                             Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

          

    2023թ. դեկտեմբերի 21

            ք. Երևան   

 

Ֆայլ