ԲԴԽ-24-Ո-57 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

14.03.2024

    Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետով, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասով, Կառավարության 2018 թվականի հունիսի 15-ի թիվ 706-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետով և հիմք ընդունելով §Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 223-Ն որոշումը՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                       Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

1.Հաստատել 2024 թվականի պետական բյուջեով հատկացված «1015 սոցիալական փաթեթների ապահովում» ծրագրի «12001 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում» միջոցառմամբ նախատեսված՝

1)Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ՝ Դատական դեպարտամենտի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հլավեված 1-ի.

2)Վճռաբեկ դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 2-ի.

3)Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 3-ի.

4)Վերաքննիչ քրեական դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 4-ի.

5)Վերաքննիչ վարչական դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 5-ի.

6)Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 6-ի.

7)Վարչական դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 7-ի.

8)Սնանկության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 8-ի.

9)Հակակոռուպցիոն դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 9-ի.

10)Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական դատարանի 2024  թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 10-ի.

11)Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի 2024  թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 11-ի.

12)Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 12-ի.

13)Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 13-ի.

14)Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 14-ի.

15)Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված   15-ի.

16)Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 16-ի.

17)Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 17-ի.

18)Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 18-ի.

19)Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված  19-ի.

20)Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 20-ի.

21)Դատական կարգադրիչների ծառայության 2024 թվականի ծախսերի նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 21-ի:

      2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

      ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

             ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                    Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ        

           

 

                 2024թ. մարտի 14

                         ք. Երևան

 

Ֆայլ