ԲԴԽ-29-Ո-68 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 2025-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.03.2024

           Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ  մասերը և 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ և 12-րդ կետերը՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

                                                                                          Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

1.Հաստատել Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և 2025 թվականի բյուջետային հայտը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

2.Հանձնարարել Դատական Դեպարտամենտին՝ Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և 2025 թվականի բյուջետային հայտը սահմանված կարգով ներկայացնել Կառավարություն:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

      ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

        ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ         

                                                                                                    Կ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ        

           

 

                 2024թ. մարտի 21

                         ք. Երևան

 

Ֆայլ