background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

5

image

Կայքը փորձարկման փուլում է

Որոնում

ԲԴԽ-5-Ո-23 ՈՐՈՇՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-31-Ո-74 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.01.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-31-Ո-74 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ   Է

          1. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի օգոստոսի 6-ի «Դատական դեպարտամենտում դատական ծառայության, դատական կարգադրիչների ծառայության և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը և հաստիքների քանակը հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-31-Ո-74 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

         1) Որոշման 1-ին հավելվածի 41-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «8» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         2) Որոշման 1-ին հավելվածի 42-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «67» թիվը փոխարինել «63» թվով.

         3) Որոշման 1-ին հավելվածի 44-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «11» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         4) Որոշման 1-ին հավելվածի 45-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «8» թիվը փոխարինել «9» թվով.

         5) Որոշման 1-ին հավելվածի 47-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         6) Որոշման 1-ին հավելվածի 48-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         7) Որոշման 1-ին հավելվածի 99-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «8» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         8) Որոշման 1-ին հավելվածի 100-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «66» թիվը փոխարինել «62» թվով.

9) Որոշման 1-ին հավելվածի 102-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «11» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         10) Որոշման 1-ին հավելվածի 103-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «8» թիվը փոխարինել «9» թվով.

         11) Որոշման 1-ին հավելվածի 105-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         12) Որոշման 1-ին հավելվածի 106-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         13) Որոշման 1-ին հավելվածի 114-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «8» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         14) Որոշման 1-ին հավելվածի 115-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «66» թիվը փոխարինել «62» թվով.

         15) Որոշման 1-ին հավելվածի 117-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «11» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         16) Որոշման 1-ին հավելվածի 118-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «8» թիվը փոխարինել «9» թվով.

         17) Որոշման 1-ին հավելվածի 120-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով.

         18) Որոշման 1-ին հավելվածի 121-րդ կետի «Հաստիքների քանակը» սյունակի «13» թիվը փոխարինել «12» թվով:

         2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

      ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                  Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

               

      

          2019թ. հունվարի 24

                     ք. Երևան

Ֆայլ