background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

5

image

Կայքը փորձարկման փուլում է

Որոնում

ԲԴԽ-5-Ո-24 ՈՐՈՇՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-34-Ո-88 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.01.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-34-Ո-88 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 33-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ և 48-րդ հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

1. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի օգոստոսի 23-ի «Դատական դեպարտամենտում դատական ծառայության և դատական կարգադրիչների ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին» թիվ ԲԴԽ-34-Ո-88 որոշման (այսուհետ` Որոշման) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 1) Որոշման 1-ին հավելվածի 41-րդ կետի «41.8» թիվը փոխարինել «41.12» թվով.

2) Որոշման 1-ին հավելվածի 42-րդ կետի «42.67» թիվը փոխարինել «42.63» թվով.

3) Որոշման 1-ին հավելվածի 44-րդ կետի «44.11» թիվը փոխարինել «44.12» թվով.

4) Որոշման 1-ին հավելվածի 45-րդ կետի «45.8» թիվը փոխարինել «45.9» թվով.

5) Որոշման 1-ին հավելվածի 47-րդ կետի «47.13» թիվը փոխարինել «47.12» թվով.

6) Որոշման 1-ին հավելվածի 48-րդ կետի «48.13» թիվը փոխարինել «48.12» թվով.

7) Որոշման 1-ին հավելվածի 99-րդ կետի «99.8» թիվը փոխարինել «99.12» թվով.

8) Որոշման 1-ին հավելվածի 100-րդ կետի «100.66» թիվը փոխարինել «100.62» թվով.

9) Որոշման 1-ին հավելվածի 102-րդ կետի «102.11» թիվը փոխարինել «102.12» թվով.

10) Որոշման 1-ին հավելվածի 103-րդ կետի «103.8» թիվը փոխարինել «103.9» թվով.

11) Որոշման 1-ին հավելվածի 105-րդ կետի «105.13» թիվը փոխարինել «105.12» թվով.

12) Որոշման 1-ին հավելվածի 106-րդ կետի «106.13» թիվը փոխարինել «106.12» թվով.

13) Որոշման 1-ին հավելվածի 114-րդ կետի «114.8» թիվը փոխարինել «114.12» թվով.

14) Որոշման 1-ին հավելվածի 115-րդ կետի «115.66» թիվը փոխարինել «115.62» թվով.

15) Որոշման 1-ին հավելվածի 117-րդ կետի «117.11» թիվը փոխարինել «117.12» թվով.

16) Որոշման 1-ին հավելվածի 118-րդ կետի «118.8» թիվը փոխարինել «118.9» թվով.

17) Որոշման 1-ին հավելվածի 120-րդ կետի «120.13» թիվը փոխարինել «120.12» թվով.

18) Որոշման 1-ին հավելվածի 121-րդ կետի «121.13» թիվը փոխարինել «121.12» թվով:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Որոշման 5-րդ կետը:

3. Որոշման 1-ին հավելվածի 2-5-րդ, 37-40-րդ և 42-51-րդ կետերով սահմանված դատական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 1-ի:

4. Որոշման 2-րդ հավելվածի 4-144-րդ կետերով սահմանված դատական կարգադրիչների ծառայության պաշտոնների անձնագրերը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 2-ի:

          5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

     ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

      ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

       

          2019թ. հունվարի 24

                      ք. Երևան

 

Ֆայլ