background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

5

image

Կայքը փորձարկման փուլում է

Որոնում

ԲԴԽ-7-Ո-29 ՈՐՈՇՈՒՄ ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

31.01.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎՈՂ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 60-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 45-րդ կետը, 94-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է

1. Սահմանել դատավորի անձնական գործում ներառվող այլ տեղեկությունները՝ համաձայն հավելվածի:  

2. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 166-րդ հոդվածի 10-րդ մասի հիմքով՝ իրավունքի ուժով, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի՝ 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի «Դատավորի անձնական գործը պարունակող այլ տեղեկությունների ցանկը սահմանելու մասին» թիվ 14Լ որոշումը համարել ուժը կորցրած:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

4. Սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված հավելվածի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետի պահանջը կիրառվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                       Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2019թ. հունվարի 31

ք. Երևան

Ֆայլ