ԲԴԽ-66-ԱՈ-45 ՈՐՈՇՈՒՄ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇՈՂԵՐ ՎԱՐԴԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ ԼԻԱԶՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

04.10.2019

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՇՈՂԵՐ ՎԱՐԴԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ ԼԻԱԶՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 100-րդ, 102-րդ, 104-րդ հոդվածի 5-6-րդ մասերով և Բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ ԲԴԽ-63-Ո-137 որոշմամբ՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

1. Լիազորել Դատական դեպարտամենտի Դատավորներին և թեկնածուներին առնչվող հարցերի վարչության պետ Շողեր Վարդանի Վարդանյանին, որպես Բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչ, ապահովելու 2019 թվականի հերթական որակավորման գրավոր քննության կազմակերպման և անցկացման աշխատանքների ողջ ընթացքը՝ վերջինիս վերապահելով Բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ ԲԴԽ-63-Ո-137 որոշմամբ լիազոր ներկայացուցչին վերապահված իրավունքները:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

 ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ռ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ

 2019թ. հոկտեմբերի 3

 ք. Երևան  

Ֆայլ