ԲԴԽ-2-ԱՈ-1 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-64-ԱՈ-16 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

21.01.2021

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ԹԻՎ ԲԴԽ-64-ԱՈ-16 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթներով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով և հիմք ընդունելով Դատական դեպարտամենտի ղեկավարի 2021 թվականի հունվարի 11-ի թիվ 12-Ա հրամանը՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է

 

1. Բարձրագույն դատական խորհրդի 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «2020 թվականի հերթական որակավորման գրավոր քննության կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով Շողեր Վարդանի Վարդանյանին լիազորելու մասին» թիվ ԲԴԽ-64-ԱՈ-16 որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Որոշման վերնագրում «ՇՈՂԵՐ ՎԱՐԴԱՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ» բառերը փոխարինել «ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՐԱՊԵՏԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻՆ» բառերով,

2) Որոշման 1-ին կետում «պետ Շողեր Վարդանի Վարդանյանին» բառերը փոխարինել «Դատավորների նկատմամբ վարույթներին առնչվող հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Թամարա Կարապետի Ղուկասյանին» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

                                                        Ռ. ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ

        

2021թ. հունվարի 21

 ք. Երևան  

Ֆայլ