Հղումներ

ՀՀ Ազգային ժողով

http://www.parliament.am

ՀՀ կառավարություն

http://www.gov.am/am

ՀՀ նախագահ

http://www.president.am

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

https://www.echr.coe.int

Դատական խորհուրդների եվրոպական միություն

https://www.encj.eu

Արդարադատության արդյունավետության եվրոպական հանձնաժողով

https://www.coe.int

ՀՀ սահմանադրական դատարան

http://www.concourt.am

ՀՀ դատավորների միություն

https://ajra.am

Փաստաբանների պալատ

http://www.advocates.am

ՀՀ արտոնագրված հաշտարարների ռեեստր

http://www.moj.am

Սնանկության գործերով կառավարիչների կոլեգիա ԻԿԿ

http://www.snank.am

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

http://www.ombuds.am

Արդարադատության ակադեմիա

http://justiceacademy.am

Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ

https://www.arlis.am

E-Citizen - «Էլ գրասեղան» համակարգ

https://e-citizen.am

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք

https://www.e-draft.am

Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակ

https://azdararir.am/