background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

Մ Ի Ա Ս Ն Ա Կ Ա Ն Հ Ա Մ Ա Լ Ր Վ Ա Ծ Ց ՈՒ Ց Ա Կ Դատավորների թեկնածուների ցուցակի հակակոռուպցիոն մասնագիտացման բաժնի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության ենթաբաժնի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքներով հարցազրույցի փուլ անցած հավակնորդների

01.06.2022

image

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 107-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով` հրապարկվում է հավակնորդների միասնական համալրված ցուցակը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հավակնորդի կրթության և մասնագիտական աշխատանքի փորձառության վերաբերյալ տեղեկությունները:

հ/հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Նյութական                        իրավունք

Դատավարական իրավունք

Ընդհանուր

1.

Դրմեյան Լիլի Մամիկոնի

43

23

66

2.

Մադոյան Աղավնի Սերյոժայի

41

19

60

3.

Աղամալյան Արթուր Սպարտակի

38

19

57

4.

Մանասյան Արտյոմ Սարգիսի

30

18

48

 

 

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ

ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

ֆայլեր