background

Հայաստանի Հանրապետության Դատական Իշխանություն

պաշտոնական կայք

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Դատավորների թեկնածուների ցուցակի քաղաքացիական մասնագիտացման բաժինը համալրելու նպատակով 25.05.2022 թվականին անցկացված որակավորման գրավոր քննությանը մասնակցած թվով 20 հավակնորդ քննության արդյունքների վերաբերյալ ներկայացրել են բողոքներ

20.06.2022

      Դատավորների թեկնածուների ցուցակի քրեական մասնագիտացման բաժինը համալրելու նպատակով 25․05.2022 թվականին անցկացված որակավորման գրավոր քննությանը մասնակցած հավակնորդներից 20-ի կողմից գրավոր քննության արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել են բողոքներ, ինչի արդյունքում ստացած միավորներն են.

 

Որակավորման գրավոր քննության արդյունքում ստացված միավորներ

 

N

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացիական դատավարություն

Ընդհանուր

1.

Սուքիասյան Հայկանուշ Արթուրի

33

23

56

2.

Բաբայան Սամվել Մկրտչի

40

22

62

3.

Պապիկյան Վարդուհի Սամվելի

32

24

56

4.

Հարությունյան Արմեն Համլետի

32

17

49

5. 

Մանուչարյան Մարտին Ալեքսանդրի

36

28

64

6.

Դանիելյան Մարիանա Տիգրանի

31

17

48

7.

Ավագյան Ռուդոլֆ Սերգեյի

34

21

55

8.

Թումասյան Արմինե Արամի

38

23

61

9.

Ավագյան Արթուր Նորիկի

38

21

59

10.

Վարդանյան Հրածին Ասքանազի

30

20

50

11.

Կարաքեհյան ԱնիՀակոբի

37

24

61

12.

Բարսեղյան Ինգա Վիգենի

39

20

59

13.

Հարությունյան Մալվինա Տիգրանի

35

22

57

14.

Մանասյան Արտյոմ Սարգիսի

32

20

52

15.

Բաստաջյան Վիկտորյա Երվանդի

32

20

52

16.

Հարությունյան Գրիգոր Դավթի

34

21

55

17.

Մալխասյան Հովհաննես Գուրգենի

35

19

54

18.

Գրիգորյան Մարինե Թելմանի

28

17

45

19.

Թորոսյան Նարինե Հայկի

44

26

70

20.

Գրիգորյան Լիլիթ Կարապետի

35

24

59

 

 

Գրավոր աշխատանքների բողոքարկման արդյունքում ստացված միավորներ

  N

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացիական դատավարություն

Ընդհանուր

 1.

Սուքիասյան Հայկանուշ Արթուրի

33

23

56

 2.

Բաբայան Սամվել Մկրտչի

40

26

66

 3.

Պապիկյան Վարդուհի Սամվելի

32

24

56

 4.

Հարությունյան Արմեն Համլետի

32

18

50

 5.

Մանուչարյան Մարտին Ալեքսանդրի

37

28

65

 6.

Դանիելյան Մարիանա Տիգրանի

32

17

49

 7.

Ավագյան Ռուդոլֆ Սերգեյի

36

21

57

 8.

Թումասյան Արմինե Արամի

39

24

63

 9. 

Ավագյան Արթուր Նորիկի

39

21

60

 10.

Վարդանյան Հրածին Ասքանազի

31

21

52

 11.

Կարաքեհյան Անի Հակոբի

37

24

61

 12.

Բարսեղյան Ինգա Վիգենի

39

21

60

 13.

Հարությունյան Մալվինա Տիգրանի

36

23

59

14.

Մանասյան Արտյոմ Սարգիսի

33

21

54

 15.

Բաստաջյան Վիկտորյա Երվանդի

34

20

54

 16.

Հարությունյան Գրիգոր Դավթի

35

22

57

 17. 

Մալխասյան Հովհաննես Գուրգենի

36

19

55

 18.

Գրիգորյան Մարինե Թելմանի

28

18

46

 19.

Թորոսյան Նարինե Հայկի

44

26

70

 20.

Գրիգորյան Լիլիթ Կարապետի

35

24

59

 

 

 

 

 

 

 

ֆայլեր