Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակի հակակոռուպցիոն մասնագիտացման բաժնի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության ենթաբաժնի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքում հավակնորդների ստացած միավորների վերաբերյալ

12.10.2022

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 101-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ ներկայացվում է հակակոռուպցիոն մասնագիտացման բաժնի հակակոռուպցիոն քաղաքացիական գործերի քննության ենթաբաժնի համալրման նպատակով անցկացված որակավորման գրավոր քննության արդյունքում հավակնորդների ստացած միավորները.

 

հ/հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Քաղաքացիական

իրավունք

Քաղաքացիական

դատավարություն

Ընդհանուր

1.

Մադոյան Աղավնի Սերյոժայի

 

43

24

67

2.

Էլոյան Միշա Գրիգորի

 

45

20

65

3.

Ավագյան Ռուդոլֆ Սերգեյի

 

41

24

65

4.

Բաղդասարյան Լուսինե Էդուարդի

 

42

21

63

5.

Այվազյան Հասմիկ Ստեփանի

 

42

19

61

6.

Շիլաջյան Աննա Սամվելի

 

35

22

57

7.

Բալասանյան Սիրանուշ Գագիկի

 

37

17

54

8.

Վարդանյան Հրածին Ասքանազի

 

35

18

53

9.

Ամիրզադյան Սամվել Նոդարի

 

35

17

52

10.

Հակոբյան Գագիկ Հայկի

 

31

20

51

11.

Մանասյան Արտյոմ Սարգիսի

 

34

16

50

 

Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ Բարձրագույն դատական խորհրդի 2022թ. սեպտեմբերի 12-ի թիվ ԲԴԽ-85-Ո-279 որոշման «Քննական աշխատանքները ստուգելու և գնահատելու կարգը, գնահատման չափորոշիչները և գնահատման սանդղակը, որակավորման գրավոր քննության արդյունքներով նվազագույն անցողիկ միավորը, քննության արդյունքների բողոքարկումը և հանձնաժողովների ձևավորման կարգը» վերտառությամբ հավելված 4-ի 4-րդ գլխի 21-րդ կետի համաձայն՝ քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել բողոքարկման հանձնաժողով՝ դրանք հրապարակելուց հետո՝ հնգօրյա ժամկետում՝ 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ը ներառյալ: