ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՐԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

12.11.2022

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի վարչական մասնագիտացման բաժինը համալրելու նպատակով 21․10.2022 թվականին անցկացված որակավորման գրավոր քննությանը մասնակցած հավակնորդներից թվով 5 անձ գրավոր քննության արդյունքների վերաբերյալ ներկայացրել է բողոք, ինչի արդյունքում վերջինիս ստացած միավորներն են.

Որակավորման գրավոր քննության արդյունքում ստացված միավորներ

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Վարչականիրավունք

Վարչականդատավարություն

Ընդհանուր

1.

Գալստյան Արամ Արթուրի

29

22

51

2.

Գասպարյան Նարեկ Խաչատուրի

42

26

68

3.

Մանասյան Նարինե Միսակի

35

17

52

4.

Մկրտչյան Լուսինե Միշայի

32

21

53

5.

Վարդանյան Պետրոս Արմենի

39

27

66

Գրավոր աշխատանքների բողոքարկման արդյունքում ստացվածմիավորներ

1.

Գալստյան Արամ Արթուրի

30

22

52

2.

Գասպարյան Նարեկ Խաչատուրի

43

26

69

3.

Մանասյան ՆարինեՄիսակի

35

18

53

4.

Մկրտչյան Լուսինե Միշայի

33

21

54

5.

Վարդանյան Պետրոս Արմենի

40

27

67

 

ֆայլեր