02.02.2023թ.-ին անցկացված հատուկ կարգով քրեական մասնագիտացման որակավորման քննության գրավոր փուլին մասնակցած հավակնորդներից բողոքարկողների ստացած միավորները

15.02.2023

 

Անուն, ազգանուն

Կոդեր

Իրավական հարցեր

Իրավական խնդիրներ

Ընդհանուր

Արտավազդ Կարապետյան

 

78649

46

34.5

80.5

Սասուն Մխիթարյան

 

65384

54

26

80

 

 

 

ֆայլեր