Հարկային հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնատար անձինք։ վարձատրությունը և հայտարարագրերը