ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2020, 2019 թվականների դատարանների բյուջեի, ֆինանսական ծախսերի, ինչպես նաև ըստ դատարանների դատավորների մեկ ամսվա միջին աշխատավարձի վերաբերյալ

29.01.2021

ֆայլեր