Թափանցիկության հարթակ

Սույն հարթակի նպատակն է ապահովել քաղաքացիների դյուրին հասանելիությունը ԲԴԽ-ի և դրա գործունեության մասին տեղեկատվությանը, հանրային միջոցների օգտագործմանը, իր որոշումներին, դրանց հիմքերին, պատճառներին և հանրային հետաքրքրության ոլորտում գտնվող այլ հարցերին։